Thông tin diễn giả
Bùi Quang Tín
Bùi Quang Tín - Luật sư

Ông Tín hiện đang là Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh (Trường đại học Ngân hàng TP.HCM), đồng thời ông cũng là Thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM.