Chứng Khoán 15/04/2019 17:18

Tâm lý giới đầu tư chứng khoán “phấn chấn” với triển vọng nâng hạng từ FTSE và MSCI

Theo chuyên gia SSI, Việt Nam sẽ hưởng lợi ngay trong tháng 5/2019 khi các quỹ tái cơ cấu do Argentina được phân loại vào nhóm EM.

Báo cáo tiền tệ mới phát hành của Chứng khoán SSI cho biết, MSCI đã gửi tới các quỹ đầu tư bảng khảo sát ý kiến về việc nâng hạng thị trường Kuwait lên Emerging Market, có kèm theo danh mục giả định của MSCI Frontier Market 100 Index trong trường hợp Argentina và Kuwait cùng được nâng hạng.

Theo đó, tỷ trọng của Việt Nam có thể được nâng từ 17% lên 30% sau khi hai quốc gia có tỷ trọng lớn nhất (Kuwait: 24,78%) và lớn thứ ba (Argentina: 14,83%) được nâng hạng.

Số lượng cổ phiếu Việt Nam tăng từ 21 lên 28, trong đó VNM, MSN và HPG là 3 cổ phiếu nằm trong top 10 với tỷ trọng tương ứng là 6,98%, 2,82% và 2,35%, cải thiện so với mức hiện tại 3,56%, 1,47% và 1,25%. Với tổng tài sản 505 triệu USD, quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF có thể phân bổ thêm 64 triệu USD vào cổ phiếu Việt Nam.

Kuwait mới được đưa vào watchlist trong kỳ review tháng 6/2018 trong khi đó Argentina đã được công nhận là thị trường mới nổi (EM) và sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2019.

Theo chuyên gia SSI, Việt Nam sẽ hưởng lợi ngay trong tháng 5/2019 khi các quỹ tái cơ cấu do Argentina được phân loại vào nhóm EM.

Tỷ trọng 14,83% của Argentina sẽ được phân bổ cho các quốc gia còn lại, trong đó tỷ trọng của Việt Nam có thể tăng thêm 3%, tương đương 15 triệu USD của quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF, thời hạn giao dịch cuối cùng là phiên ngày 31/05.

 

Đối với FTSE Rusell, tổ chức này cũng vừa công bố thông tin phân loại thị trường giữa kỳ, bao gồm một số đánh giá xếp hạng với các thị trường nằm trong watchlist bao gồm Việt Nam, Argentina, Romania và Tanzania.

Theo đó, FTSE đã điều chỉnh 4 tiêu chí của Việt Nam, bao gồm 2 tiêu chí bị hạ bậc, 1 tiêu chí được cải thiện và 1 tiêu chí bị đưa về N/A. Cụ thể như sau:

  • Lưu ký – có cơ chế tài khoản tổng và tài khoản lẻ cho NĐTNN: hạ từ PASS xuống RESTRICTED
  • Được phép giao dịch ngoài sàn: hạ từ RESTRICTED xuống NOT MET
  • Thanh toán – hoạt động thanh toán chứng khoán thông suốt, không có lỗi: chuyển từ PASS thành N/A. FTSE có ghi chú lý do thay đổi là do thực tiễn thị trường tiến hành kiểm tra trước giao dịch
  • Thị trường chứng khoán phái sinh phát triển: nâng từ NOT MET lên RESTRICTED

Theo nhận định của SSI, mặc dù các tiêu chí xếp hạng thay đổi theo hướng kém tích cực nhiều hơn, kết quả này không quá đáng ngại. Cả 2 tiêu chí bị hạ bậc đều không cần thiết trong việc xem xét nâng hạng lên nhóm Secondary Emerging, mà sẽ cần cho các nhóm thị trường bậc cao hơn.

Tiêu chí về thị trường phái sinh được nâng bậc nhưng cũng không trực tiếp ảnh hưởng bởi tiêu chí này chỉ được yêu cầu cho thị trường Developed. Riêng tiêu chí Thanh toán bị đưa về N/A cần được theo dõi thêm.

Tương tự, Argentina có 3 tiêu chí được nâng bậc từ NOT MET lên RESTRICTED nhưng đều chưa cần thiết đối với thị trường Secondary Emerging, trong khi Romania không có thay đổi. Đánh giá về Việt Nam vẫn có phần trội hơn hai thị trường còn lại đặc biệt ở tiêu chí thanh khoản.

Sau lần cập nhật giữa kỳ này, FTSE sẽ công bố kết quả xem xét chính thức hàng năm vào cuối tháng 9.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *