Chứng Khoán 02/12/2013 11:02

Quá nửa công ty chứng khoán làm ăn thua lỗ

FICA - Năm 2012 có 38/92 công ty thua lỗ, 9 tháng đầu năm 2013 có 41/92 công ty thua lỗ; có 52/92 công ty có lợi nhuận chưa phân phối âm trong đó có 7 công ty có lỗ lũy kế trên 50% vốn điều lệ.

Theo thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), kết quả kinh doanh năm 2012 và 9 tháng đầu năm 2013 của các CTCK nhìn chung gặp nhiều khó khăn.

Năm 2012 có 38/92 công ty thua lỗ, 9 tháng đầu năm 2013 có 41/92 công ty thua lỗ; có 52/92 công ty có lợi nhuận chưa phân phối âm trong đó có 7 công ty có lỗ lũy kế trên 50% vốn điều lệ.

Lợi nhuận sau thuế bình quân của các CTCK năm 2012 đạt 1.086 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2013 đạt 1.489 tỷ đồng. ROE bình quân của các CTCK năm 2012 đạt 3,32% và 9 tháng đầu năm 2013 đạt 4,18%.

Tuy nhiên, đáng lưu ý là hoạt động giao dịch chứng khoán trên HNX được duy trì ổn định, KLGD 10 tháng đầu năm 2013 đạt 41,56 triệu cổ phiếu/phiên, GTGD đạt 324 tỷ đồng/phiên, giảm 14% về khối lượng và 26% về giá trị so với năm 2012. Tính đến 31/10/2013, tổng số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư mở tại các CTCK là 1.304.295 tài khoản, tăng 3,25% so với thời điểm 31/12/2012.

HNX cho biết, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế cũng như của thị trường, HNX đã tăng cường quản lý, tích cực hỗ trợ thành viên trong việc xây dựng hệ thống quy chế, quy trình hướng dẫn thành viên trong các hoạt động liên quan tới giao dịch, công bố thông tin, kết nối hệ thống, các phần mềm hỗ trợ đến công tác giao dịch, giám sát, kiểm tra, ... tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên áp dụng trong thực tế.

Bên cạnh đó, HNX đã chính thức áp dụng hệ thống quản lý thông tin công ty (CIMS) thành viên từ tháng 6/2012, cho phép thành viên sử dụng chữ ký số để báo cáo, CBTT qua Sở trực tiếp qua mạng Internet. Đến nay, đã có 83/92 thành viên tham gia sử dụng CIMS thành viên để gửi báo cáo và CBTT một cách thuận tiện, nhanh chóng, kịp thời, hạn chế sai sót so với trước đây.

Trong trường hợp CTCK bộc lộ những hạn chế trong hoạt động giao dịch, HNX tăng cường công tác giám sát từ xa và kiểm tra trực tiếp việc chấp hành nghĩa vụ, tuân thủ của thành viên và đại diện giao dịch để có những giải pháp kịp thời. HNX đã tổ chức phân loại, đánh giá mức độ an toàn của các CTCK để có kế hoạch hỗ trợ, quản lý, giám sát phù hợp.

Cao Minh

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *