Chứng Khoán 15/11/2018 09:06

Nhiều điều kiện kinh doanh chứng khoán được cắt giảm

Nghị định 151 của Chính phủ vừa ban hành đã cắt giảm và đơn giản hóa 117 điều kiện kinh doanh trong 5 lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực chứng khoán.

Điều kiện tổ chức tham gia góp vốn thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán không có lỗ lũy kế được bãi bỏ

Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Theo BVSC, Nghị định đã cắt giảm và đơn giản hóa 117 điều kiện kinh doanh trong 5 lĩnh vực gồm: 1- Kế toán, kiểm toán; 2- Xổ số, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, casino, đặt cược, dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện; 3- Kinh doanh bảo hiểm; 4- Thẩm định giá; 5- Kinh doanh chứng khoán.

Trong đó, một số điều kiện cắt, giảm nổi bật trong lĩnh vực chứng khoán phải kể đến như: Giảm điều kiện về mức vốn điều lệ tối thiểu đối với nghiệp vụ tự doanh chứng khoán từ 100 tỷ đồng xuống 50 tỷ đồng.

Giảm điều kiện về số năm kinh nghiệm đối với Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức kinh doanh chứng khoán từ tối thiểu 03 năm xuống còn 02 năm.

Điều kiện tổ chức tham gia góp vốn thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán không có lỗ lũy kế cũng được bãi bỏ.

Nghị định còn sửa đổi về điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày; giảm hai điều kiện đối với công ty chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ.

Cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh là chủ trương quan trọng của Chính phủ với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Hiện nay, dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, theo đó, trong quá trình soạn thảo, Ban soạn thảo và Bộ Tài chính tiếp tục rà soát để cắt giảm không chỉ điều kiện kinh doanh mà còn những quy định bất hợp lý khác nhằm tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *