Chứng Khoán 23/06/2018 10:11

Nhà đầu tư chú ý: Có 100 cổ phiếu bị HNX cảnh báo từ 22/6

Có tới 84 mã cổ phiếu bị hạn chế giao dịch và 9 mã đang bị đình chỉ giao dịch. Trong số những mã bị đình chỉ phần lớn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, luyện kim.


GTT của Thuận Thảo, GTD của Giày Thượng Đình bị hạn chế giao dịch

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã công bố 100 mã cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 22/6, trong đó có 84 mã bị hạn chế giao dịch, 9 mã bị đình chỉ giao dịch và 7 mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng.

Trong số 84 cổ phiếu bị hạn chế giao dịch có Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (TV4), Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (L44), Công ty Cổ phần BETON 6 (BT6), Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (DP2), Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình (GTD), Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (S12), Sông Đà 8 (SD8), Sông Đà 1 (SD1), Công ty Cổ phần Thuận Thảo (GTT), Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex (VCT), Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (VC5), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1), Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR)…

9 mã bị đình chỉ giao dịch gồm Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (VKP), Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á (BAM), Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (KSS), Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng Sản Tây Bắc (KTB), Công ty Cổ phần Luyện Kim Phú Thịnh (PTK), Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc Tế FBA (FBA), Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Gian(BGM)...

7 mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng gồm Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng (CID), Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (DBH), Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HIS), Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi (LQN), Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (SJM), Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (VNA), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (VPC).

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *