Chứng Khoán 14/02/2020 15:52

Ém thông tin, Thép Việt - Ý và hai cá nhân nhận "kết đắng"

Do vi phạm về công bố thông tin, Thép Việt Ý bị xử phạt hành chính 140 triệu đồng còn hai cá nhân khác cũng bị xử phạt hàng chục triệu đồng.

Ém thông tin là hành vi tối kỵ trên TTCK

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo cho hay, ngày 12/2, cơ quan này đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thép Việt - Ý.

Cụ thể, công ty này bị phạt tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật đối với hàng loạt văn bản quan trọng.

Cụ thể, công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống Công bố thông tin của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và trên trang thông tin điện tử của Công ty các văn bản: Giải trình kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2017, 2018.

Công ty này cũng công bố không đúng thời hạn các thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; thông báo và tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 8/5/2018; Báo cáo số 100/BC-VIS ngày 02/02/2018; Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 10/7/2018; Quyết định số 21/QĐBN-VIS ngày 24/7/2019; Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018. 

Ngoài ra, Uỷ ban chứng khoán cũng nhân định, Thép Việt - Ý đã công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2018, 2019 có nội dung chưa đầy đủ.

Ngoài các lỗi trên, Thép Việt - Ý còn bị phạt tiền 70 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của cổ đông.

Theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, trong năm 2018, công ty này có các giao dịch với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng là tổ chức có liên quan của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (cổ đông Công ty). Tuy nhiên, giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng trong năm 2018 chưa được Đại hội đồng cổ đông /Hội đồng quản trị thông qua.

Như vậy, tổng mức phạt hành chính đối với Thép Việt Ý trong cả hai lỗi nói trên là 140 triệu đồng.

Ngay trước đó, hai cá nhân cũng đã bị xử phạt hành chính hàng chục triệu đồng vì lỗi công bố thông tin.

Ông Đỗ Đức Toan (TPHCM) bị phạt 12,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn lý do không thực hiện giao dịch.

Ông này là kế toán trưởng Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (mã TSG) đã đăng ký giao dịch mua 40 nghìn cổ phiếu TSG từ ngày 15/7/2019 dến 13/8/2019 và không mua cổ phiếu này. Đến ngày 19/8/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về lý do kế hoạch giao dịch thất bại của ông Đỗ Đức Toan.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thu Hà (Quảng Ninh) cũng bị phạt 31,25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Ngày 24/7/2019, bà Nguyễn Thu Hà mua 24.000 cổ phiếu VLA của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,47% lên 6,69% và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang, tuy nhiên đến ngày 05/9/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo của bà Nguyễn Thu Hà.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *