Chứng Khoán 08/01/2019 09:53

Đấu giá tháng 12/2018 trên HNX: Tỷ lệ cổ phần đấu giá thành công đạt 67%

Tổng số cổ phần trúng giá tháng 12 đạt hơn 16,2 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 67%. Tổng số tiền thu được đạt hơn 215,6 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 868 triệu đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 53,2 tỷ đồng.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho hay, trong tháng 12/2018, tại HNX diễn ra 4 phiên đấu giá thoái vốn tại các công ty CTCP LILAMA 69-2, CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, CTCP Công nghệ và Truyền hình, CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III.

4 phiên đấu giá có tổng khối lượng chào bán đạt hơn 24,1 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 23,3 triệu cổ phần, bằng 96,6% số cổ phần chào bán.

Tổng số cổ phần trúng giá tháng 12 đạt hơn 16,2 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 67%. Tổng số tiền thu được đạt hơn 215,6 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 868 triệu đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 53,2 tỷ đồng.

Trong năm 2018, HNX đã tổ chức 40 phiên đấu giá, trong đó có 29 phiên đấu giá thoái vốn, 10 phiên IPO và 1 phiên đấu giá quyền mua.

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt hơn 2 tỷ cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 1 tỷ cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 54%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 10 phiên đấu giá đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng.

Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 12/2018:

STT

Tên công ty

Số cổ phần

chào bán

(cổ phần)

Số cổ phần bán được

(cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

CTCP LILAMA 69-2

3,730,515

3,730,515

51,919,158,500

2

CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

13,440,239

5,512,000

6,614,400,000

3

CTCP Công nghệ và Truyền hình

1,745,093

1,745,093

22,337,190,400

4

CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III

5,253,000

5,253,000

134,755,340,000

Danh sách các phiên đấu giá tháng 1/2019:

STT

Doanh nghiệp bán đấu giá

Số lượng

chào bán

(cổ phần)

Ngày hết hạn đăng ký

Ngày đấu giá

1

CTCP Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam

5,290,000

18/1/2019

25/1/2019

2

CTCP Truyền hình cáp Hải Dương

692,370

10/1/2019

17/1/2019

3

CTCP Vitaly

2,000,000

31/12/2018

8/1/2019

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *