Chứng Khoán 03/03/2014 17:11

Con gái Phó Chủ tịch Thiên Nam chào mua 16% cổ phần từ tiền của mẹ

FICA - Nguyễn Trần Thảo Nguyên, con gái Phó Chủ tịch Thiên Nam - ông Nguyễn Quang Hòa, dự định tăng tỷ lệ sở hữu lên hơn 25%. Bà Nguyên sẽ chào mua công khai gần 1,26 triệu cổ phiếu TNA từ tiền tiết kiệm của mẹ.

Bà Nguyễn Trần Thảo Nguyên, sinh năm 1992, đăng ký chào mua công khai cổ phần TNA của Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

Bà Nguyên hiện đang sở hữu hơn 780 nghìn cổ phiếu, tương đương 9,76% cổ phần TNA đang lưu hành. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua là 1,26 triệu đơn vị, tương đương 15,73% cổ phần lưu hành. Nếu thực hiện mua toàn bộ lượng cổ phiếu này, bà Nguyên sẽ sở hữu 25,49% cổ phần TNA. Theo quy định, nếu muốn tăng tỷ lệ sở hữu vượt quá 25% cổ phần một công ty đại chúng thì phải chào mua công khai.

Giá chào mua dự kiến là 24.900 đồng/cổ phiếu. Nếu mua hết lượng cổ phiếu trên ở giá này, bà Nguyên sẽ phải chi ra hơn 31 tỷ đồng. Nguồn vốn để thực hiện chào mua cổ phiếu là từ nguồn tiền tiết kiệm của bà Trần Thị Đan Thanh, mẹ ruột của bà Nguyên.

Bà Nguyên cho biết mục đích chào mua là đầu tư tài chính, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu và là một khoản đầu tư dài hạn. Bà Nguyên không có ý định thay đổi ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty.

Thời điểm chào mua dự kiến từ 24/3 đến 24/4/2014.

Bà Thảo Nguyên là con gái của ông Nguyễn Quang Hòa, Phó Chủ tịch Thiên Nam. Ông Hòa đang sở hữu 12% tại TNA, và tính cả con gái, vợ, em gái và em vợ, tỷ lệ sở hữu là gần 36%.

Năm 2013, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là gần 35 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với năm 2012. Giá cổ phiếu TNA đóng cửa phiên 3/3/2014 là 26.800 đồng/cổ phiếu nhưng lượng giao dịch rất thấp với bình quân chỉ vài nghìn cổ phiếu mỗi phiên.

Thục Anh

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *