Chứng Khoán 16/01/2014 10:33

Cổ phiếu bị kiểm soát sẽ được giao dịch bình thường trở lại

FICA - 8 cổ phiếu thuộc diện kiểm soát là MHC, DTT, NVT, SJS, HAX, DRH, VID, PXM sẽ được giao dịch bình thường với ký hiệu chứng khoán bị kiểm soát từ ngày 20/1/2014.Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM về Quy chế niêm yết chứng khoán và Quyết định số 11/QĐ-SGDHCM sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch tại HSX, có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2014.

Quy định mới của HSX đã có sự thay đổi lớn với chứng khoán thuộc diện kiểm soát. Theo đó, HSX bổ sung thêm trường hợp cổ phiếu sẽ bị đưa vào diện kiểm soát khi lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại báo cáo tài chính bán niên soát xét gần nhất.

Đặc biệt, hình thức chế tài đối với cổ phiếu thuộc diện kiểm soát cũng có sự thay đổi. Trước đây cổ phiếu thuộc diện kiểm soát chỉ được giao dịch 15 phút trong phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa, do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tính thanh khoản của cổ phiếu. Để giải quyết bất cập này, Quy chế niêm yết mới đã phân ra 2 trường hợp là chứng khoán bị kiểm soát và chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt.

Chứng khoán bị kiểm soát khi công ty rơi vào các tiêu chí do kinh doanh thua lỗ, do bị ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. HSX cho rằng những tiêu chí này đôi khi chịu sự tác động khách quan của tình hình kinh tế khó khăn, hoặc gặp rủi ro trong kinh doanh và công ty không hoàn toàn chủ động xử lý được.

Do đó, theo quy chế niêm yết mới, các trường hợp này sẽ không bị hạn chế về thời gian giao dịch, mà HSX sẽ thực hiện tạm ngừng giao dịch đối với chứng khoán đó để công ty niêm yết thực hiện công bố thông tin. Sau khi công bố thông tin theo yêu cầu của HSX, chứng khoán sẽ được giao dịch trở lại với ký hiệu chứng khoán bị kiểm soát.

Chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt khi công ty vi phạm các quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo hoặc trong trường hợp HSX xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. Trong trường hợp này chứng khoán sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch, cụ thể là chỉ được giao dịch vào phiên chiều theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Theo HSX, công bố thông tin là trách nhiệm quan trọng của tổ chức niêm yết đối với cổ đông và nhà đầu tư nên tổ chức niêm yết cần có ý thức khi thực hiện công bố thông tin. Đó chính là lý do dẫn đến sự khác biệt về biện pháp chế tài đối với chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt so với chứng khoán thuộc diện kiểm soát. Vì vậy, khi công ty niêm yết vi phạm nghiêm trọng quy định về công bố thông tin thì cần phải có chế tài cao hơn.

Hiện nay, trên HSX, có 10 cổ phiếu đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát. Sau khi Quy chế niêm yết mới chính thức ban hành, có 2 cổ phiếu chuyển sang diện kiểm soát đặc biệt là STT của CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist và SGT của Công ty cổ phần Viễn thông Sài Gòn.

8 cổ phiếu tiếp tục duy trì ở diện kiểm soát là MHC của Công ty cổ phần hàng hải Hà Nội; DTT của Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành; NVT của Công ty cổ phần bất động sản du lịch Ninh Vân Bay; SJS của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà; HAX của Công ty cổ phần dịch vụ ô tô Hàng Xanh; DRH của Công ty cổ phần đầu tư Căn nhà Mơ ước; VID của Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Viễn Đông; PXM của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Miền Trung.

Các cổ phiếu này sẽ được giao dịch bình thường với ký hiệu chứng khoán bị kiểm soát. Theo quy định mới ban hành, ký hiệu chứng khoán bị kiểm soát là chữ "C" trên bản tin online và chữ "S" trên hệ thống giao dịch đối với chứng khoán bị tạm ngưng giao dịch để yêu cầu công bố thông tin (trường hợp tạm ngưng giao dịch từ 2 ngày trở lên) hoặc chũ “H” trong trường hợp tạm ngưng giao dịch không quá 1 ngày.

Ngoài ra, quy định mới bổ sung thêm trường hợp chứng khoán rơi vào diện cảnh báo khi vốn điều lệ giảm xuống dưới 120 tỷ đồng theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất và trường hợp công ty phát sinh lỗ lũy kế. Đồng thời, HSX cũng thay đổi một số tiêu chí về mặt thời gian với các cổ phiếu bị rơi vào diện này khi không có giao dịch trong vòng 6 tháng thay vì 90 ngày như quy định cũ hoặc tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ 3 tháng trở lên thay vì trước đây khi phát hiện ngừng sản xuất kinh doanh là đưa vào cảnh báo ngay.Thục Anh

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *