Chứng Khoán 09/01/2019 07:15

Chính thức loại bỏ mức sàn 0,15% phí môi giới chứng khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 128/2018/TT-BTC về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán, trong đó không còn quy định mức giá sàn với dịch vụ mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ.

Không quy định mức sàn sẽ giúp chi phí cạnh tranh hơn giữa các công ty chứng khoán?

Không quy định mức giá sàn với dịch vụ mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

Theo Thông tư của Bộ Tài chính, giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Thông tư số 128 là giá không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật Thuế Giá trị gia tăng và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán được quy định chi tiết.

Trong đó, đối với thị trường chứng khoán cơ sở, giá dịch vụ bảo lãnh phát hành khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước quy định từ 0,5%-2% tổng giá trị bảo lãnh phát hành đối với cổ phiếu; Giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm áp dụng cho chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch tối đa 0,5% giá trị giao dịch và không có mức sàn (Theo quy định hiện hành, giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ áp dụng cho cả chứng khoán đăng ký giao dịch tại UPCoM từ 0,15% đến 0,5% giá trị giao dịch).

Giá dịch vụ giám sát tài sản của quỹ đóng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng tối đa 0,15% giá trị tài sản giám sát; giá dịch vụ đại diện người sở hữu trái phiếu tối đa 0,1% tổng giá trị trái phiếu phát hành. Giá dịch vụ đấu giá từ 20 triệu đồng/1cuộc bán đấu giá cổ phần/mỗi loại chứng khoán đến 0,3% trên tổng giá trị cổ phần và các loại chứng khoán thực tế bán được.

Giá dịch vụ phát hành chứng chỉ quỹ đóng, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng quy định ở mức 1%, 1,5%, 2%/vốn huy động/đợt phát hành chứng chỉ quỹ, cổ phiếu tuỳ theo tổng giá trị chứng chỉ quỹ, cổ phiếu chào bán….

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, giá dịch vụ môi giới hợp đồng tương lai tối đa 15.000 đồng/hợp đồng tương lai chỉ số; tối đa 25.000 đồng/Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ. Các mức giá trên chưa bao gồm khoản tiền giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh, dịch vụ quản lý vị thế, dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ mà công ty chứng khoán nộp cho Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán phải niêm yết giá, công khai giá

Theo Thông tư này, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá, chấp hành theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Nguồn thu từ cung ứng dịch vụ, sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì phần còn lại tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Đối với các dịch vụ khác không quy định tại biểu giá, các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán được tự định giá dịch vụ do mình cung ứng phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ và quy định của pháp luật về giá pháp luật có liên quan.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá, chấp hành theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Phương Dung

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *