Chứng Khoán 04/11/2014 09:21

1 tháng, huy động 13.800 tỷ đồng từ trái phiếu Chính phủ

FICA - So với tháng 9, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 10 tăng 8%, lãi suất các kỳ hạn đều giảm.

Theo báo cáo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 10, trên thị trường sơ cấp, huy động được 13.821 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Trong khi đó, ở thị trường TPCP thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch TPCP đạt hơn 61.200 tỷ đồng. Trên thị trường tín phiếu thứ cấp, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc đạt hơn 745 tỷ đồng.

Về thị trường sơ cấp, hoạt động đấu thầu tại SGDCK Hà Nội vẫn tiếp tục được tổ chức định kỳ theo lịch biểu. Tháng 10, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 5 phiên đấu thầu, huy động được 13.821 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 12.721 tỷ đồng, UBND Tp.Đà Nẵng huy động được 1.100 tỷ đồng.

So với tháng 9, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 10 tăng 8%. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 5 năm dao động trong khoảng 4,8-5,6%/năm, 10 năm trong khoảng 6,19-6,34%/năm, 15 năm trong khoảng 6,96-7,05%/năm.

 So với tháng 9, nhìn chung lãi suất kỳ hạn 5 năm giảm khoảng 0,8%/năm, 10 năm giảm 1%/năm, 15 năm giảm 0,95%/năm.

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 10, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 551 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 61.200 tỷ đồng. Trong đó, các giao dịch TPCP outright tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại (KHCL) 3 năm, 2 năm, 12 tháng và 5 năm.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 249 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 26,1 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh (TPCPBL) theo phương thức outright đạt hơn 2.900 tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 6.900 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo phương thức outright đạt hơn 9.100 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 9.300 tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của NĐTNN theo phương thức repos đạt hơn 425 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán của NĐTNN theo phương thức repos đạt hơn 42 tỷ đồng.

Đối với giao dịch Tín phiếu Kho bạc, trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 10, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) theo phương thức giao dịch outright đạt 7,6 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 745 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch TPKB theo phương thức giao dịch repos đạt 7,2 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 691 tỷ đồng. Không có giao dịch TPKB của NĐTNN.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *