Chứng Khoán 18/05/2018 08:51

“Giấu nhẹm” báo cáo tài chính, 32 doanh nghiệp bị “bêu tên” toàn thị trường

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có văn bản nhắc nhở vi phạm toàn thị trường đối với 32 công ty đăng ký giao dịch chậm công bố thông tin.

 

Việc doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính sẽ ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư trên thị trường

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, cơ quan này đã có công văn số 473/TB-SGDHN thông báo về việc nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Theo đó, có tới 32 tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố quá 30 ngày so với thời hạn quy định đối với BCTC kiểm toán năm 2017.

Trong số những doanh nghiệp này có CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang (ANT), CTCP Lương thực thực phẩm Colusa – Miliket (CMN), CTCP Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (FTI), Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HAN)…

Trong văn bản nói trên, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cảnh báo: Trường hợp tổ chức đăng ký giao dịch tiếp tục chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định, Sở sẽ xem xét áp dụng biện pháp tạm dừng giao dịch tối đa 5 phiên giao dịch.

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thời hạn công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán đối với công ty đại chúng là 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Trường hợp công ty đại chúng không thể hoàn thành việc công bố báo cáo tài chính năm trong thời hạn nêu trên thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm khi có yêu cầu bằng văn bản của công ty, nhưng tối đa không quá 100 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

Thông thường việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán của các doanh nghiệp xuất phát từ việc phải lập báo cáo tài chính năm hợp nhất hoặc báo cáo tài chính năm tổng hợp; hoặc do các công ty con, công ty liên kết của công ty đại chúng cũng phải lập báo cáo tài chính năm có kiểm toán, báo cáo tài chính năm hợp nhất hoặc báo cáo tài chính năm tổng hợp.

Bích Diệp

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *