Doanh nghiệp 06/11/2013 13:47

Ma San tăng vốn thêm 300 tỷ đồng để tất toán nợ

FICA - Công ty cổ phần tập đoàn Ma San (mã chứng khoán MSN) thông báo tăng vốn thêm 297,7 tỷ đồng lên 7.349 tỷ đồng.

Việc tăng vốn được thực hiện thông qua phát hành 29,77 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Số lượng cổ phần này trùng khớp với lượng cổ phần Ma San công bố trước đó nhằm tất toán các nghĩa vụ cho Vietnam Resource Investment (Cayman) Limited (VRICL), một công ty đầu tư do Dragon Capital kiểm soát, căn cứ vào hối phiếu nhận nợ do Tầm Nhìn Ma San cấp cho VRICL vào tháng 9 năm 2010.

Theo thông báo trước đó, ngoài VRICL, Ma San sẽ phát hành một đợt nữa nữa với số lượng 9 triệu cổ phần để tất toán các nghĩa vụ của Ma San theo các thỏa thuận hiện tại với Jade Dragon (Mauritius) Limited (JDML), một công ty do Goldman Sachs kiểm soát, căn cứ khoản vay chuyển đổi do JDML cấp cho công ty vào tháng 11/2010.

Giá phát hành không thấp hơn 65.000 đồng/cổ phần và phù hợp với các cam kết cụ thể của Ma San với VRICL và JDMIL. Toàn bộ lượng cổ phần này phát hành nhắm tất toán các nghĩa vụ của công ty, vì vậy không thu tiền mặt.

Số lượng cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành của lần đó.

Lam Thanh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *