Đầu tư 10/12/2013 22:39

EVN sẽ phải công khai báo cáo tài chính

FICA - Theo điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành, Tập đoàn sẽ phải công khai báo tài chính quý, bán niên và cả năm.Theo điều lệ này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là doanh nghiệp cấp I thuộc Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam. EVN là công ty mẹ hoạt động dưới hình thức công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Tương tự như các công ty 100% vốn Nhà nước khác, EVN sẽ phải tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện, xuất nhập khẩu điện... nhằm đảm bảo kinh doanh bền vững, hiệu quả và có lãi, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước.

Tại thời điểm 31/12/2012, vốn điều lệ của EVN là 143 nghìn tỷ đồng. EVN có 20 đơn vị trực thuộc, 9 công ty con do EVN nắm 100% vốn, 9 công ty con nắm trên 50% vốn và 8 công ty nắm dưới 50% vốn. Trong đó, EVN đầu tư ngoài ngành tại 6 doanh nghiệp gồm ngân hàng An Bình (ABBank), chứng khoán An Bình, Bảo hiểm Toàn Cầu, Bất động sản Sài Gòn Vi Na, Bất động sản Điện lực miền Trung và CTPC Đầu tư và Xây dựng điện lực Việt Nam.

EVN được tự chủ trong kinh doanh, được quyền huy động vốn thông qua vay các tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu trên nguyên tắc tự chịu trách nhiệm hoàn trả, bảo đảm hiệu quả sử dụng.

Cơ cấu tổ chức quản lý của EVN gồm Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; Bộ máy giúp việc của EVN.

Tương tự các doanh nghiệp Nhà nước khác, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc EVN sẽ bị miễn nhiệm nếu để EVN lỗ 2 năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trong 2 năm liên tiếp hoặc trong tình trạng lỗ, lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được; Không trung thực trong thực thi các quyền hạn hoặc lạm dụng địa vị, quyền hạn để thu lợi; báo cáo không thực tình hình tài chính của EVN...


EVN phải công khai báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm

Theo điều lệ này, EVN phải thực hiện công khai, minh bạch các thông tin chủ yếu liên quan đến hoạt động gồm mục tiêu hoạt động dài hạn và các mục tiêu cụ thể hàng năm; cơ cấu sở hữu và tài sản; các khoản vay ngắn hạn và dài hạn; lương và các lợi ích khác của bộ máy quản lý và người lao động, báo cáo tài chính quý, bán niên, năm...

EVN phải công khai báo cáo thường niên trên Trang tin điện tử EVN. Các nội dung khác phải được đăng trên trang thông tin điện tử doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.business.gov.vn) trong vòng 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt.

Báo cáo tài chính năm của EVN và Tập đoàn điện lực quốc gia Việt Nam công bố không quá 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính.

Báo cáo thường niên được công bố trong vòng 20 ngày sau khi công bố cáo tài chính năm. Báo cáo quản trị 6 tháng được công bố chậm nhất 30 ngày kể sau khi hết kỳ báo cáo.

Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn đối tác phát triển (VDPF) 2013 (trước đó được tổ chức hàng năm với tên gọi Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam - CG), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ sẽ buộc các doanh nghiệp Nhà nước công  khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lam Thanh

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *