Thời sự 01/11/2013 06:56

Ngân hàng Nhà nước hút về 2.847 tỷ đồng

Hôm qua, khối lượng giấy tờ có giá đáo hạn lên tới 2.548 tỷ đồng nên tính chung, NHNN hút về 2.847 tỷ đồng.

NHNN hút ròng 2.350 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 31/10/2013 bơm ra 198 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, song cũng có tới 2.548 tỷ đồng đáo hạn. Như vậy, với nghiệp vụ này, NHNN hút ròng 2.350 tỷ đồng.

 

 Dư nợ trên OMO còn 550 tỷ đồng.

 

Cụ thể, trên thị trường mở (OMO) hôm qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bơm ra 198 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, song cũng có tới 2.548 tỷ đồng đáo hạn. Như vậy, với nghiệp vụ này, NHNN hút ròng 2.350 tỷ đồng.

 

Tính đến ngày 31/10/2013, dư nợ trên OMO còn 550 tỷ đồng.

 

Cũng trong ngày hôm qua, NHNN đã phát hành thành công 497 tỷ đồng tín phiếu, và không có tín phiếu đáo hạn. Như vậy, với nghiệp vụ này, NHNN hút thêm về 497 tỷ đồng

 

Từ 15/3/2012 đến nay, NHNN đã phát hành tổng cộng 393.770 tỷ đồng tín phiếu, đã có 338.324 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn và còn 55.446 tỷ đồng tín phiếu chưa đáo hạn.

 

Theo V.M
Thời báo Ngân hàng

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *