Doanh nghiệp 05/11/2013 09:38

Quý III, Đạm Phú Mỹ giảm lãi 35% so với cùng kỳ

FICA - Với kết quả sản xuất kinh doanh quý III sụt giảm, mức lãi 9 tháng của DPM chỉ còn bằng 78% so với cùng kỳ. Hàng tồn kho tăng mạnh, trong đó, giá trị bất động sản tồn kho tăng 205% sau 9 tháng.

 

Doanh thu 9 tháng của DPM đạt gần 80% kế hoạch cả năm sau khi điều chỉnh.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (mã CK: DPM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2013 với lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh 35% so với cùng kỳ, còn 371,1 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, mức lãi mà DPM gặt hái được đạt 1.988,3 tỷ đồng, bằng 78% so với cùng kỳ 9 tháng/2012.

Trong quý III, doanh thu của DPM chỉ bằng 56% cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính lại tăng 44%. Chi phí tài chính giảm gần 9% nhưng trong đó, chi phí lãi vay lại tăng mạnh gần 82% so với cùng kỳ.

So với 9 tháng đầu năm 2012, khoản lỗ từ các công ty liên doanh, liên kết của DPM nới rộng lên 21,4 tỷ đồng so với mức lỗ 10,7 tỷ đồng năm ngoái. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 5.163 đồng/cp, bằng 78% cùng kỳ.

Sau 9 tháng sản xuất kinh doanh, tổng tài sản doanh nghiệp tăng 794,9 tỷ đồng tương ứng tăng 7,5% nhưng tiền và các khoản tương đương tiền của DPM lại “bốc hơi” 809 tỷ đồng, tương ứng gần 17%.

Đáng chú ý trong thay đổi cơ cấu tổng tài sản là khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn khác tăng đột biến từ 62 tỷ đồng lên 1.187 tỷ đồng, và thay đổi này diễn ra trong quý III/2013. Tổng công ty không đầu tư cổ phiếu và trái phiếu ngắn hạn và cũng không giải trình cụ thể khoản đầu tư này. 

Hàng tồn kho tài thời điểm 30/9/2013 ở mức 1.569,3 tỷ đồng, tăng 32,3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, giá trị hàng hóa bất động sản tồn kho lớn nhất, ở mức 433,6 tỷ đồng và tăng 204,9%.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên 4/11, cổ phiếu DPM mất giá 100 đồng/cp, còn 41.600 đồng. Thị giá của DPM so với đầu năm đã tăng 15,5% nhưng giảm 13,2% so với mức cao thiết lập ngày 6/2/2013.

Hồi đầu tháng 10, Hội đồng quản trị DPM đã quyết định điều chỉnh giảm chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2013 từ 10.710 tỷ đồng xuống còn 10.100 tỷ đồng. Nguyên nhân do giảm sản lượng kinh doanh sản phẩm đạm Cà Mau khiến sản lượng phân bó kinh doanh khác cũng giảm từ 385 nghìn tấn xuống còn 315 nghìn tấn.

Như vậy, với kết quả 9 tháng, DPM đã đạt được 79,7% kế hoạch doanh thu sau điều chỉnh.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *