Doanh nghiệp 01/11/2013 08:04

Sacombank lãi 509 tỷ đồng trong quý III/2013

FICA - Lợi nhuận sau thuế quý III năm nay của Sacombank tăng 24% so cùng kỳ 2012 lại đến chủ yếu do giảm lỗ từ kinh doanh chứng khoán và lãi từ hoạt động kinh doanh khác. Thu nhập lãi thuần của ngân hàng giảm nhẹ, dù tăng trưởng tín dụng 9 tháng đạt hơn 13%.

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán STB) báo lãi 509 tỷ đồng trong quý III/2013. Lợi nhuận quý III của Sacombank tăng 98 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 24% so với quý III/2012.

Sau 9 tháng, Sacombank đạt 2.217 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 79% kế hoạch cả năm là 2.800 tỷ đồng. Về lợi nhuận sau thuế, Sacombank đạt 1.658 tỷ đồng sau 9 tháng, tương ứng tăng chưa tới 5% so với 9 tháng đầu năm 2012. Lợi nhuận tăng mạnh trong quý III năm nay đã giúp lợi nhuận 9 tháng của ngân hàng tăng so với cùng kỳ, trong khi 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của Sacombank giảm nhẹ so với cùng kỳ 2012. Tính bình quân lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đầu năm đạt 1.632 đồng.

Thu từ cho vay khách hàng tăng không đủ bù đắp cho tăng trả lãi tiền gửi

Trong quý III, thu lãi từ cho vay khách hàng của Sacombank tăng không đủ bù đắp trả lãi tiền gửi từ khách hàng

Theo lý giải của Sacommbank, lợi nhuận sau thuế quý III năm nay tăng so với quý  III/2012 chủ yếu do ngân hàng giảm được lỗ từ hoạt động kinh doanh chứng khoán (bao gồm cả chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư) từ lỗ 197 tỷ đồng xuống lỗ 45 tỷ đồng. Đồng thời, lãi từ hoạt động khác tăng 91 tỷ đồng, thu từ góp vốn mua cổ phần tăng 28 tỷ đồng và lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 13 tỷ đồng.

Thu nhập từ hoạt động chính của một ngân hàng thương mại là thu nhập từ lãi thuần lại giảm 69 tỷ đồng. Trong quý này, Sacombank cho vay được nhiều hơn quý trước và do đó, thu lãi từ cho vay khách hàng quý III năm nay tăng 271 tỷ đồng so với quý III năm 2012. Tuy nhiên, huy động từ khách hàng lại tăng gấp 2 lần tăng cho vay ( 31.711 tỷ đồng so với 15.078 tỷ đồng) khiến ngân hàng phải chi thêm gần 398 tỷ đồng tiền trả lãi.

Đồng thời, thu lãi từ chứng khoán nợ giảm 271 tỷ đồng do ngân hàng giảm nắm giữ chứng khoán nợ (chủ yếu là trái phiếu chính phủ) và lãi suất của các chứng khoán này thấp hơn cùng kỳ.

Tính tới hết tháng 9, Sacombank tăng trưởng tín dụng 13,3%, cao hơn nhiều so với mức chung mà toàn hệ thống ngân hàng đạt được tới 23/10 là 6,48%. Sacombank trước đó đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng cả năm 2013 lên 20%.

Nợ xấu của Sacombank tại thời điểm cuối kỳ báo cáo (30/9/2013) là 2.459 tỷ đồng, tương ứng chiếm 2,25% tổng dư nợ. Nợ xấu tại thời điểm đầu năm là 2,05%, tương ứng 1.973 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, Sacombank chi 1.727 tỷ đồng trả lương và phụ cấp cho nhân viên, tăng 277 tỷ đồng so với cùng kỳ 2012. Tổng lương và quyền lợi khác của Hội đồng quản trị là 25 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 52 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2012. Trong khi đó, lương và quyền lợi khác của Ban giám đốc Sacombank là 34,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Ban Tổng giám đốc của Sacombank gồm 17 người, là một trong những ngân hàng có số lượng thành viên ban điều hành nhiều nhất.

Lam Thanh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *