[INFOGRAPHIC] Tỉ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với trái phiếu chính phủ bằng nội tệ

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *