Tìm kiếm

Chủ đề : đầu tư công

Nhiều dự án giao thông bị chậm tiến độ giải ngân

12/10/2018

Bộ GTVT được giao kế hoạch giải ngân năm 2018 với tổng số là 26.332 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả giải ngân đến nay được 13.739 tỷ đồng, đạt 52,2% tổng kế hoạch giải ngân.

Nhiều dự án giao thông bị chậm tiến độ giải ngân

12/10/2018

Bộ GTVT được giao kế hoạch giải ngân năm 2018 với tổng số là 26.332 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả giải ngân đến nay được 13.739 tỷ đồng, đạt 52,2% tổng kế hoạch giải ngân.

[VIDEO] Nâng trần bội chi lên 5,3%, không gây áp lực lạm phát những năm tới

06/11/2013

Chính phủ đề xuất quốc hội nâng trần bội chi từ mức dự kiến ban đầu là 4,8% lên 5,3%.