Tìm kiếm

Chủ đề : lạm phát

NCIF dự báo tăng trưởng GDP ở mức 6,83% năm 2018

09/08/2018

Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế-xã hội quốc gia (NCIF) vừa đưa ra mức dự báo tăng trưởng GDP 6,56% cho quý IV và 6,83% cho cả năm 2018.

NCIF dự báo tăng trưởng GDP ở mức 6,83% năm 2018

09/08/2018

Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế-xã hội quốc gia (NCIF) vừa đưa ra mức dự báo tăng trưởng GDP 6,56% cho quý IV và 6,83% cho cả năm 2018.

[VIDEO] Nâng trần bội chi lên 5,3%, không gây áp lực lạm phát những năm tới

06/11/2013

Chính phủ đề xuất quốc hội nâng trần bội chi từ mức dự kiến ban đầu là 4,8% lên 5,3%.