Tìm kiếm

Chủ đề : việc làm

[VIDEO] Dự án làng nghề Kiêu Kỵ: 9 năm giao đất vẫn chưa hoàn thành

14/11/2013

Mặc dù TP Hà Nội đã phê duyệt dự án xây dựng hạ tầng cụm sản xuất tập trung xã Kiêu Kỵ từ 10 năm trước, thế nhưng người dân nơi đây luôn phải sống và sản xuất chung trong tình trạng hết sức chật hẹp và ô nhiễm.