Tìm kiếm

Chủ đề : hà đông

Gần 700 nhân sự tham gia vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

10/08/2018

Sẽ có 681 nhân sự tham gia vào việc vừa đào tạo tại hiện trường vừa tiếp nhận dự án để sau này quản lý, vận hành và khai thác. Trong đó, trực tiếp đào tạo lực lượng cho dự án là 651, còn 30 nhân sự quản lý thông qua đào tạo.

Gần 700 nhân sự tham gia vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

10/08/2018

Sẽ có 681 nhân sự tham gia vào việc vừa đào tạo tại hiện trường vừa tiếp nhận dự án để sau này quản lý, vận hành và khai thác. Trong đó, trực tiếp đào tạo lực lượng cho dự án là 651, còn 30 nhân sự quản lý thông qua đào tạo.

Thị trường tiêu thụ than tiếp tục gặp nhiều khó khăn

02/06/2014

Thị trường tiêu thụ than trên thế giới trong thời gian qua và tới đây vẫn giảm sút, chưa phục hồi; cung vượt cầu nên có sự cạnh tranh gay gắt về cả giá thành và chất lượng than.