Tìm kiếm

Chủ đề : lợi nhuận

Lợi nhuận KIDO tụt dốc vì đâu?

20/09/2018

Mặc dù doanh thu tăng, song lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Kido trong nửa đầu năm 2018 chỉ đạt vỏn vẹn 47,7 tỷ đồng; giảm gần 90% so với cùng kỳ...

Lợi nhuận KIDO tụt dốc vì đâu?

20/09/2018

Mặc dù doanh thu tăng, song lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Kido trong nửa đầu năm 2018 chỉ đạt vỏn vẹn 47,7 tỷ đồng; giảm gần 90% so với cùng kỳ...

Bất động sản An Dương Thảo Điền: Lợi nhuận ròng giảm mạnh sau soát xét

28/08/2018

Báo cáo tài chính bán niên 2018 sau soát xét của CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) cho thấy nhiều chỉ tiêu bị điều chỉnh mạnh, dẫn tới lợi nhuận sau thuế giảm tới 66% so với báo cáo tài chính tự lập.

EVN có Phó Tổng giám đốc mới

01/04/2014

FICA - Hội đồng thành viên EVN đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La, giữ chức Phó tổng giám đốc EVN, kiêm giám đốc Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La, kể từ ngày 1/4/2014.

EVN có Phó Tổng giám đốc mới

01/04/2014

FICA - Hội đồng thành viên EVN đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La, giữ chức Phó tổng giám đốc EVN, kiêm giám đốc Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La, kể từ ngày 1/4/2014.

EVN có Phó Tổng giám đốc mới

01/04/2014

FICA - Hội đồng thành viên EVN đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La, giữ chức Phó tổng giám đốc EVN, kiêm giám đốc Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La, kể từ ngày 1/4/2014.