Tìm kiếm

Chủ đề : doanh nghiệp vừa và nhỏ

TS. Nguyễn Đình Cung: “DN Việt không muốn lớn và muốn lớn cũng không được”

05/10/2018

“Đáng nhẽ doanh nhân chỉ phải đối diện với rủi ro thương trường thôi thì doanh nhân Việt phải đối diện cả với rủi ro thể chế, luật pháp”.

EVN có Phó Tổng giám đốc mới

01/04/2014

FICA - Hội đồng thành viên EVN đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La, giữ chức Phó tổng giám đốc EVN, kiêm giám đốc Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La, kể từ ngày 1/4/2014.

EVN có Phó Tổng giám đốc mới

01/04/2014

FICA - Hội đồng thành viên EVN đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La, giữ chức Phó tổng giám đốc EVN, kiêm giám đốc Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La, kể từ ngày 1/4/2014.

EVN có Phó Tổng giám đốc mới

01/04/2014

FICA - Hội đồng thành viên EVN đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La, giữ chức Phó tổng giám đốc EVN, kiêm giám đốc Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La, kể từ ngày 1/4/2014.