Tìm kiếm

Chủ đề : HNX30

Hữu Liên Á Châu lỗ 278 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

26/05/2014

FICA - Sau soát xét, Hữu Liên Á Châu lỗ hơn 69 tỷ đồng chủ yếu do tăng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.