Tìm kiếm

Chủ đề : hướng nghiệp

Nga nói “không” với hàng hoá phương Tây

25/05/2014

FICA - Trước lệnh cấm vận mà Mỹ và liên minh Châu Âu đưa ra, Tổng thống Nga quyết định hướng tới nội địa hoá sản xuất để chứng minh Nga có thể tồn tại độc lập và lệnh cấm vận sẽ là “gậy ông đập lưng ông”.