Tìm kiếm

Chủ đề : bmc

Bạc tóc chơi vàng: Bầu Kiên lỗ cả một đời

25/05/2014

Bầu Kiên bạc tóc vì vàng và cũng sa cơ lỡ vận vì vàng. Vàng đã đẩy ông từ sai lầm này tới sai lầm khác, dẫn đến những hành động vi phạm pháp luật.