Tìm kiếm

Chủ đề : vinalines

Vinalines muốn bán 22% vốn tại Vitranschart

08/11/2018

Vinalines vừa thông báo về việc đưa 13.440.239 cổ phiếu VST của CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam - Vitranschart ra bán đấu giá với giá khởi điểm là 1.200 đồng/cổ phiếu.

Vinalines muốn bán 22% vốn tại Vitranschart

08/11/2018

Vinalines vừa thông báo về việc đưa 13.440.239 cổ phiếu VST của CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam - Vitranschart ra bán đấu giá với giá khởi điểm là 1.200 đồng/cổ phiếu.

Nắm trong tay 1 triệu m2 đất, Vinalines được định giá bao nhiêu?

22/08/2018

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa của Vinalines tại ngày 31/12/2016 đạt hơn 18.000 tỷ đồng. Tới đây, 488,8 triệu cổ phần của Vinalines sẽ được IPO với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Tìm nhà đầu tư chiến lược bất thành, Vinalines chuyển hướng IPO

08/08/2018

Với việc ứng viên duy nhất bị loại, công cuộc tìm nhà đầu tư chiến lược của Vinalines thất bại, ngày 7/8, tổng công ty này đã công bố việc điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán đấu giá công khai theo quyết định mới nhất của bộ chủ quản.