Tìm kiếm

Chủ đề : dự báo lạm phát

Lạm phát cao nhất 5 năm: Thách thức lớn với cơ quan điều hành trong năm 2018

22/10/2018

Thách thức trong việc kiềm chế lạm phát trong năm 2018 đang lớn hơn hẳn các năm trước. Tuy vậy nếu chúng ta thành công, việc kiểm soát lạm phát cho năm tiếp theo sẽ trở nên thuận lợi.

NCIF dự báo tăng trưởng GDP ở mức 6,83% năm 2018

09/08/2018

Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế-xã hội quốc gia (NCIF) vừa đưa ra mức dự báo tăng trưởng GDP 6,56% cho quý IV và 6,83% cho cả năm 2018.

NCIF dự báo tăng trưởng GDP ở mức 6,83% năm 2018

09/08/2018

Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế-xã hội quốc gia (NCIF) vừa đưa ra mức dự báo tăng trưởng GDP 6,56% cho quý IV và 6,83% cho cả năm 2018.

Bốn "ông lớn" xây dựng sẽ được cổ phần hóa

19/05/2014

FICA - Trong khi phương án cổ phần hóa các Tổng công ty LILAMA và COMA dự kiến sẽ được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng phê duyệt ngay trong quý II/2014 thì 2 Tổng công ty Sông Đà và HUD cũng sẽ được thực hiện cổ phần hóa trong giai đoạn 2014-2015.