Thời sự 07/04/2014 22:45

Các khoản phải thu của Southern Bank tiếp tục phình to

FICA - Tài sản có khác tới cuối năm 2013 đạt 26.594 tỷ đồng, tăng 824 tỷ đồng so với cuối quý III/2013. Ước tính, Southern Bank lỗ 208 tỷ đồng trong quý IV/2013

Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Năm 2013, lợi nhuận sau thuế của Southern Bank đạt gần 18 tỷ đồng, giảm năm thứ 4 liên thiếp. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2010 đạt 419 tỷ đồng, giảm xuống còn 225 tỷ đồng trong năm 2011 và chỉ còn 120 tỷ đồng năm 2012.

Southern Bank hiện chưa công bố báo cáo tài chính cụ thể cho quý IV/2013, nhưng với con số cả năm, ước tính Ngân hàng lỗ 208 tỷ đồng trong quý IV/2013.

Theo tài liệu báo cáo của Ban kiểm soát (BKS), khoản mục đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận năm 2013 là lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư, đạt 781 tỷ đồng; Tiếp theo là góp vốn mua cổ phần lãi 147 tỷ đồng, thu nhập lãi thuần với 263 tỷ đồng. Ngược lại, hoạt động tất toán vàng tài khoản khiến Phương Nam lỗ 115 tỷ đồng, kéo theo hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ 120 tỷ đồng.

Với mức lợi nhuận này, sau khi trừ đi khoản thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và BKS, trích lập các quỹ, phần lợi nhuận để chia cổ tức là 2 tỷ đồng. Vì vậy, HĐQT kiến nghị không chia cổ tức năm 2013.

Tính đến hết năm 2013, vốn điều lệ của Southern Bank là 4.000 tỷ đồng, không hoàn thành kế hoạch tăng vốn lên 4.500 tỷ đồng như chỉ tiêu đặt ra.

Huy động vốn đạt 72.492 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng huy động đạt 14,71%. Tuy nhiên, dư nợ tín dụng đạt 43.297 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng tín dụng âm 4,44%.

Nợ xấu tới cuối năm 2013 là 1.605 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu là 3,71%, tăng 0,8% so với năm 2012.

Tổng tài sản đạt 77.558 tỷ đồng, tăng 3,04% so với cuối năm 2012 và bằng 91,24% kế hoạch tăng vốn năm. Trong cơ cấu tài sản, đáng chú ý là tài sản có khác đạt 26.594 tỷ đồng, tăng 824 tỷ đồng so với cuối quý III/2013.

Xét về quy mô, tổng tài sản của Southern Bank tương đương các ngân hàng nhỏ và chỉ bằng 1/7 - 1/8 tài sản của 4 ngân hàng lớn nhất. Tuy nhiên, xét về cơ cấu, tài sản có khác chiếm tới hơn 1/3 tổng tài sản, lớn hơn số tuyệt đối hạng mục này của các ngân hàng lớn và gấp hàng chục lần nếu xét tỷ trọng so với tổng tài sản.

Theo báo cáo tài chính các quý trước của Phương Nam, khoản mục này chủ yếu bao gồm phải thu, phí và lãi phải thu. Theo số liệu mới nhất tại thời điểm ngày 30/9/2013, các khoản phải thu là 15.042 tỷ đồng và các khoản lãi, phí phải thu là 10.015 tỷ đồng. Các khoản phải thu giảm nhẹ trong thời gian qua, nhưng do lãi và phí tăng mạnh, kéo tổng  giá trị hai khoản này liên tục tăng.

Đơn vị: Tỷ đồng


Các khoản phải thu tại Southern Bank bắt đầu tăng mạnh kể từ năm 2011. Các năm trước đó, khoản phải thu chỉ ở mức trên dưới 3.000 tỷ đồng, lãi và phí phải thu cũng chỉ vài trăm tỷ đồng.

Chứng khoán Bản Việt trong báo cáo gần đây cho rằng, một phần lớn hoạt động tín dụng của Southern Bank được phản ánh dưới hình thức các khoản phải thu và việc các khoản phải thu tăng đột biến có thể phản ánh việc tránh vượt trần tăng trưởng tín dụng trong năm 2011-2012.

Các khoản phải thu tuy chiếm phần lớn trong cơ cấu tổng tài sản, cũng như lãi và phí phải thu liên tục tăng, Phương Nam không trích lập dự phòng rủi ro cho hạng mục này. Vì vậy, Chứng khoán Bản Việt cho rằng, nợ xấu và chi phí dự phòng theo báo cáo của ngân hàng này có thể thấp hơn thực tế.

Kế hoạch sát nhập vào Sacombank trong năm 2014, kéo dài nhiệm kỳ Hội đồng quản trị thêm 1 năm

Tại đại hội cổ đông lần này, Southern Bank cũng trình cổ đông chấp thuận chủ trương sáp nhập  vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Dự kiến việc sáp nhập này sẽ được thực hiện và hoàn tất trong năm 2014.

Trước đó, Đại hội cổ đông của Sacombank đã thông qua chủ trương nhận sáp nhập Phương Nam và hoàn tất thương vụ trong năm 2014.

Đồng thời, HĐQT xin cổ đông ủy quyền cho được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập này: quyết định tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu, đặt tên ngân hàng sau sáp nhập...

Nhiệm kỳ HĐQT của hiện tại của Southern Bank sẽ kết thúc vào năm nay. Để HĐQT và BKS tập trung thực hiện công tác sáp nhập và quản trị ngân hàng, HĐQT trình cổ đông gia hạn thời gian hoạt động của HĐQT và BKS thêm 1 năm.

Như vậy, nếu được thông qua, HĐQT của Southern Bank vẫn gồm 9 người, trong đó ông Mạch Thiệu Đức là Chủ tịch, ông Trầm Trọng Ngân là Phó Chủ tịch thường trực.

Nếu được sáp nhập vào Sacombank, một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất hệ thống hiện nay, thì các chỉ tiêu năm 2014 như lợi nhuận trước thuế 360 tỷ đồng; Tổng tài sản 85.300 tỷ đồng, nguồn vốn huy động 80.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng gần 45.500 tỷ đồng...không còn nhiều ý nghĩa, khi quy mô của Sacombank lớn hơn rất nhiều.

Lam Thanh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *