Chính sách 18/11/2014 08:32

Giá đất ở đô thị tối đa 162 triệu đồng/ m2

FICA - Chính phủ vừa ban hành Nghị định về khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng. Theo đó giá ở tại đô thị loại đặc biệt là Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ tối đa là 162 triệu đồng/m2

Giá đất ở tối thiểu tại Tây Nguyên thấp nhất cả nước là 15.000 đồng/m2.

 

 

Cao nhất 162 triệu đồng/m2

 

Theo Nghị định, khung giá đất gồm 2 nhóm: Nhóm đất nông nghiệp và nhóm đất phi nông nghiệp. Đất ở tại các đô thị có giá tối thiểu thấp nhất là 40.000 đồng/m2 áp dụng với đô thị loại V vùng Bắc Trung Bộ. Mức giá tối đa cao nhất đối với đất ở tại các đô thị là 162 triệu đồng/m2, áp dụng cho đô thị loại đặc biệt tại vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ.

 

Đối với khung giá đất thương mại, dịch vụ tại các đô thị, Vùng đồng bằng sông Hồng và Vùng Đông Nam Bộ đều có khung giá đất từ 120.000 - 129,6 triệu đồng/m2 tùy loại đô thị.

 

Giá đất ở Tây Nguyên tối thiểu 15.000 m2

 

Khung giá đất ở tại nông thôn được chia theo từng vùng kinh tế, từng loại xã, thấp nhất là các xã miền núi thuộc Tây Nguyên: 15.000 đồng/m2 và cao nhất là 29 triệu đồng m2 đối với đất ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

Ngoài ra, giá đất ở các vùng nông thôn cũng được quy định rõ. Theo đó, khung giá đất ở tại nông thôn, xã đồng bằng vùng Đồng bằng sông Cửu Long có giá đất tối thiểu là 40.000 đồng/m2, tối đa là 15 triệu đồng/m2; xã đồng bằng vùng Đông Nam Bộ có giá đất tối thiểu 60.000 đồng/m2, tối đa là 18 triệu đồng/m2; xã đồng bằng vùng Đồng bằng sông Hồng có giá tối thiểu 100.000 đồng/m2, tối đa là 29 triệu đồng/m2.

 

Xã đồng bằng vùng Trung du và miền núi phía Bắc có giá đất tối thiểu là 50.000 đồng/m2, tối đa là 8,5 triệu/m2; xã miền núi của vùng này có giá đất tối thiểu là 25.000 đồng/m2, tối đa là 9,5 triệu/m2…

 

Với khung giá đất này, đây là căn cứ để các tỉnh, thành xây dựng bảng giá đất, điều chỉnh bảng giá đất. Giá đất trong bảng giá đất, bảng giá đất trong thời gian tới.

 

Nghị định có hiệu lực từ 29/12/2014.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Chính sách

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *